Κόστος Υπηρεσιών

Booking Form
Booking Form
Booking Form
Booking Form
Booking Form
Booking Form
Booking Form
Booking Form
Per Hour Rate
Per Day Rate
Airport Transfer
Airport To Port Transfer
30 Euro / Hour
00:00-07:00 plus 5€
270 Euro / Day
(10Hrs)
60 Euro
*depends on location & time
65 Euro
00:00-07:00 plus 5€
45 Euro / Hour
00:00-07:00 plus 10€
400 Euro / Day
(10Hrs)
90 Euro
*depends on location & time
110 Euro
00:00-07:00 plus 10€
50 Euro / Hour
00:00-07:00 plus 10€
450 Euro / Day
(10Hrs)
90 Euro
*depends on location & time
110 Euro
00:00-07:00 plus 10€
Per Hour Rate
30 Euro / Hour
00:00-07:00 plus 5€
45 Euro / Hour
00:00-07:00 plus 10€
50 Euro / Hour
00:00-07:00 plus 10€
Per Day Rate
270 Euro / Day
(10Hrs)
400 Euro / Day
(10Hrs)
450 Euro / Day
(10Hrs)
Airport Transfer
60 Euro
*depends on location & time
90 Euro
*depends on location & time
90 Euro
*depends on location & time
Airport To Port Transfer
65 Euro
00:00-07:00 plus 5€
110 Euro
00:00-07:00 plus 10€
110 Euro
00:00-07:00 plus 10€

Θέλετε άλλη επιλογή?

Μην ανησυχείτε, καλέστε μας απλά στο (0030) 698 0882073 ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο για αυτό !!!
Book Now
Booking Form